Covid info

Covid info

20.7.21
Obrázok
Covid garancia - Lyžovačky v Alpách, Dovolenka na lodi a plavby, Formula F1, www.hitka.sk

Covid garancia

Pri našich produktoch hľadajte značku "Covid", ktorá vás informuje o postupoch uplatňovaných daným ubytovávateľom pri rôznych situáciách spojených s Covidom.

Ak cestujúci využije náš produkt s touto značkou, pri obmedzeniach z titulu pôsobenia Covid-19 znemožňujúcich čerpať ním objednané služby mu nebudeme účtovať žiadne iné naviac náklady či finančnú náhradu za už realizované či poskytnuté služby zo strany CK HITKA. Podrobnejšie podmienky sú uvedené pri každom produkte, zájazde, resp. službe. 

V ostatných častiach ostávajú Všeobecné zmluvné podmienky v platnosti.

Hľadať