Poistenie zodpovednosti na lyžovačky v Taliansku

Poistenie zodpovednosti na lyžovačky v Taliansku

1.1.22
Obrázok
Pozor!

Od 1.1.2022 potrebuje mať každý lyžiar a snowboardista v Taliansku na
zjazdovkách uzavreté poistenie zodpovednosti pre prípad škody na majetku
alebo na zdraví spôsobené iným osobám. Zatiaľ nie je definovaný nevyhnutný limit plnenia.

Nová norma predpisuje aj ďalšie povinnosti:

 • lyžiari a snowboardisti na svahoch nesmú byť pod vplyvom alkoholu
 • mladí do 18 rokov majú povinnosť nosiť lyžiarsku prilbu

Nové nariadenie budú na svahoch v Taliansku kontrolovať. Pokiaľ by
zistili pochybenia, lyžiar či snowboardista príde na mieste o skipass.
Okrem toho bude povinný zaplatiť pokutu vo výške 100-150 Eur.

Najjednoduchšou cestou, ako splniť túto požiadavku, je uzavrieť si cestovné poistenie, ktoré obsahuje aj poistenie
zodpovednosti za škodu voči tretím osobám. V poistení UNIQA v produktoch KOMFORT a EXTRA, ktoré Vám sprostredkúvame, je zahrnutá poistná ochrana do 200.000 EUR.

Čo robiť, aby ste naplnili nariadenie

 • Klienti, ktorí cestujú na lyžovačku do Talianska a majú cez nás uzatvorené poistenie cez UNIQA, si môžu o emailom na adrese travel@uniqa.sk požiadať o certifikát v anglickom jazyku, ktorý potvrdzuje poistné krytie a ktorý môžu predložiť pri kontrole v stredisku. 
 • Klienti, ktorí cestujú na lyžovačku do Talianska a nemajú uzatvorené potrebné poistenie, si ho môžu u nás uzavrieť cez UNIQA a následne si emailom na adrese travel@uniqa.sk požiadať o certifikát v anglickom jazyku, ktorý potvrdzuje poistné krytie a ktorý môžu predložiť pri kontrole v stredisku. 
 • Klienti, ktorí cestujú na lyžovačku do Talianska a už majú uzatvorené poistenie inde než v UNIQA, si od "svojej" poisťovne vyžiadajú certifikát v anglickom jazyku o tom, že ich poistenie obsahuje poistenie zodpovednosti.

Pre bežecké lyžovanie a iné zimné športy nie je poistenie zodpovednosti v Taliansku vyžadované.

Čo robiť, keď nastane poistná udalosť

 • Ak dôjde k škode alebo ujme na zdraví inej osoby za účasti klienta s poistením zodpovednosti UNIQA, vždy kontaktujte miestnu políciu a zaistite si kontakty na svedkov udalosti.
 • Urobte si dokumentáciu, nakreslite si plánik miesta nehody
 • Nikdy nepodpisujte žiadnu dokumentáciu udalosti, pokiaľ textu nerozumieteOdporúčame nepodpisovať nič, čomu nerozumiete a ak, tak s výhradou, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôžete.
 • Na pomoc sa odporúča zavolať asistenčnú službu k cestovnému poisteniu, dostupnú 24 hod denne telefonicky. Odborne erudovaní a jazykovo vybavení pracovníci asistencie k cestovnému poisteniu môžu prevziať komunikáciu a vybavovanie za Vás.
 • Uschovajte si všetky doklady.
 • Po návrate bezodkladne nahláste poistnú udalosť a poskytnite poisťovni dokumentáciu a súčinnosť.

Klienti sú podľa poistných podmienok povinní škodám predchádzať. Poistenie zodpovednosti sa tak nevzťahuje na úmyselne spôsobené škody, škody pod vplyvom alkoholu a návykových látok a na situácie, keď klient porušil zákonné normy alebo nariadenia platné v navštívenej krajine či konkrétnom stredisku.

Hľadať