Covid garancia

Covid garancia

19.5.21
Obrázok
Covid garancia - Lyžovačky v Alpách, Dovolenka na lodi a plavby, Formula F1, www.hitka.sk

Covid garancia

Pri našich produktoch hľadajte značku "Covid", ktorá vám garantuje vrátenie peňazí v plnej výške. Podmienky toho, kedy je možnosť túto garanciu uplatniť, sú uvedené pri každom produkte samostatne.

Ak cestujúci využije náš produkt s touto značkou, pri obmedzeniach z titulu pôsobenia Covid-19 znemožňujúcich čerpať ním objednané služby mu nebudeme účtovať žiadne iné naviac náklady či finančnú náhradu za už realizované či poskytnuté služby zo strany CK HITKA. Podrobnejšie podmienky sú uvedené pri každom produkte, zájazde, resp. službe. 

V nadväznosti na aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky CK HITKA ponúkame túto "Covid" garanciu ako ústretové riešenie pre situácie, ak sa zájazd neuskutoční z dôvodu obmedzení súvisiacich s pôsobením Covid-19. 

V ostatných častiach ostávajú Všeobecné zmluvné podmienky v platnosti.

Hľadať