Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

28.6.18
Obrázok
Ochrana osobných údajov

Od 25.5.2018 je v platnosti nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ochrane osobných údajov prikladáme aj u nás veľkú dôležitosť, podľa toho sme nastavili aj našu internú politiku ochrany osobných údajov.

Zaväzujeme sa, že vaše údaje neposunieme tretím stranám s výnimkou informácií, ktoré musíme posúvať napr. ubytovacím partnerom, vlekovým spoločnostiam, poisťovni a pod. Vaše údaje uchovávame len v rozsahu nevyhnutnom na spracúvanie vašich požiadaviek, objednávok, prípadne informovanie o našich aktualitách. Viac informácií nájdete tu na stránke.

Máte právo žiadať sprístupnenie, úpravu alebo vymazanie vašich údajov, takže v prípade potreby nás kontaktujte, alebo sa sami odhláste z newslettra.

Prajeme vám krásne dni!

Kolektív CK Hitka

Hľadať