Cestovné poistenie

 

Klasické cestovné poistenie

ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s.

Môžete si objednať v CK HITKA:

Pri objednávke do 30.11.2016

 • Komplexné cestovné poistenie (zahŕňa aj zimné športy na vyznačených a otvorených zjazdovkách a záchrannú akciu a vyhľadávania v prípade úrazu alebo ochorenia, platné pre Európu). 
  Cena: 1,98 € /1 osoba /1 deň
 • Poistenie pre stáže a krsty na monoposte F1. 
  Cena: 3,40 € /1 osoba /1 deň.

Pri objednávke od 01.12.2016

 • Komplexné cestovné poistenie (zahŕňa aj zimné športy na vyznačených a otvorených zjazdovkách a záchrannú akciu a vyhľadávania v prípade úrazu alebo ochorenia, platné pre Európu). 
  Cena: 2,09 € /1 osoba /1 deň
 • Poistenie pre stáže a krsty na monoposte F1. 
  Cena: 3,40 € /1 osoba /1 deň (bez zmeny)

Upozorňujeme, že vyššie uvedené komplexné cestovné poistenie sa nevzťahuje na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených a otvorených zjazdoviek, ani na vyhľadávanie osôb, ani na jazdenie v snowparkoch spojené s akrobatickými prvkami a/alebo U-rampou. Nevzťahuje sa tiež na rizikové športy (ani na kapitánske kurzy na jachte). V prípade záujmu je možné pripoistenie rizikových športov (jazdenie mimo zjazdoviek alebo v snowparku, skialpinizmus, horolezectvo, letecké športy alebo tandemové lety, výkonnostné resp. súťažné športy, plavba na jachte...), ktorého cena je 3,96 € /1 osoba /1 deň (resp. 4,18 € /1 osoba / 1 deň pri objednávke od 1.12.2016) - cena platná pre Európu. Toto pripoistenie zahŕňa aj záchrannú akciu resp. vyhľadávanie v prípade úrazu alebo ochorenia. Pripoistenie rizikových športov nie je možné dojednať pre klientov starších ako 70 rokov.

Poistení môžu byť aj klienti starší ako 70 rokov, avšak poistné plnenie im nebude poskytnuté v prípade úrazu, ktorý spôsobí smrť danej osoby.

Poistenie sa nevzťahuje na cudzích štátnych príslušníkov. Poistené môžu byť tak len osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalé alebo prechodné bydlisko resp. ak majú u nás vydaný doklad o pobyte pre cudzincov, resp. ak je to osoba, ktorá si na našom území alebo v niektorom z členských krajín EÚ platí verejné zdravotné poistenie.

V poisťovni ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. má CK HITKA uzatvorené aj povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 55.000,00 EUR a vzťahuje sa na obdobie od 01.06.2016 do 31.05.2017. V prípade záujmu vám v kancelárii radi predložíme príslušný certifikát (pozri obrázok nižšie) k poistnej zmluve.

 

Poistenie vzťahujúce sa aj na pohyb mimo vyznačených resp. otvorených zjazdoviek

Alpenverein

Členstvo v Oesterreichischer Alpenverrein prináša výhodu celoročného poistenia úrazov a ochorení spôsobených v rámci športov vo voľnej prírode (napr. rôzne "adrenalínové" športy) a počas dopravy na miesto aktivity a späť, hradenie nákladov pri záchrannej akcii, repatriáciu zo zahraničia, poistné krytie voči tretím stranám v Európe v prípade ujmy na zdraví alebo majetku, poistenie právnej ochrany v Európe a poistenie zodpovednosti. Zároveň vám ponúka výrazné zľavy na alpských chatách a v mnohých outdoorových predajniach. Objednať si ho môžete napr. v predajni Yak & Rysy na Košickej 37M v Bratislave resp. na http://horskyklub.sk.

Ročný členský príspevok na rok 2017 (platnosť 01.09.2016-31.01.2018):

 • dospelý (26 - 60 rokov) ... 61,00 €
 • senior (od 61 rokov), junior (19 - 25 rokov), vdovec/vdova/zdravotne postihnutý ... 47 €
 • mladistvý (do 18 rokov) ... 25,00 €

Bližšie informácie o poistení Alpenverein

Carré Neige

Poistenie Carré Neige platí okrem iného aj na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených zjazdoviek (za predpokladu že je v dosahu vlekov daného strediska). Objednať si ho môžete v CK HITKA alebo priamo na mieste pri kúpe permanentiek, nakoľko to nie je možné dodatočne. Predáva sa na dobu platnosti permanentky.

Existujú 3 typy:

 • Carré Neige Integral: kúpa pred pobytom. Ako Carré Neige ale kryje aj prípadné storno permanentky a lyžiarskych kurzov/škôlok. Cena 3,50 € /osoba /deň alebo pre skupinku 3,30 € /osoba /deň).
 • Carré Neige: kúpa na mieste. Lyžovanie, snowboardovanie, sánkovanie, hľadanie a záchrana, choroba a úraz počas pobytu a iné. Cena 2,80 € /osoba /deň (na 8-21 dní jednotná cena 22,40 € /osoba) alebo pre skupinku 2,50 € /osoba /deň (na 8-21 dní jednotná cena 20 € /osoba).
 • Carré Neige Nordic: kúpa na mieste. Výhradne na bežky. Cena 1,30 € /osoba /deň (na 5-14 dní jednotná cena 6,50 € /osoba).

Toto poistenie platí len pre Francúzsko, môže sa stať, že v niektorých strediskách je miesto neho ponúkané iné nápodobné poistenie (napr. Assur'Glisse s cenou 3,00 € /1 osoba /1 deň).

Bližšie informácie o poistení Carré Neige 

ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s.

Cena pripoistenia rizikových športov (jazdenie mimo zjazdoviek, skialpinizmus, horolezectvo, výkonnostné resp. súťažné športy,...) je 3,96 € /1 osoba /1 deň (resp. pri objednávke od 1.12.2016 je cena 4,18 € /1 osoba /1 deň). Pripoistenie rizikových športov nie je možné dojednať pre klientov starších ako 70 rokov.

Hľadám ponuky, ktoré ...
Chcete byť informovaní?