Cestovné poistenie

UNIQA
UNIQA poisťovňa, a.s.

CK HITKA spolupracuje s UNIQA poisťovňa, a.s. Pri našich produktoch ponúkame nasledovné typy krátkodobého cestovného poistenia (platí od 01.12.2019):

Krátkodobé cestovné poistenie KOMFORT

KOMFORT Európa: 2,50 € /osoba /deň resp. KOMFORT Svet: 3,80 € /osoba /deň

 • zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 15%, max. 2.000 €), prerušenia cesty (spoluúčasť 15-25%), batožiny, zachraňovacích nákladov (16.600 €), liečebných nákladov (250.000 €), úrazové poistenie (17.000 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (200.000 €), právna pomoc (max. 1.800-2.000 €),...
 • vrátane bežných letných a zimných športov
 • poistenie do 70 rokov
 • v prípade cudzincov sa poistenie vzťahuje len na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo obvyklý pobyt
 • poistenie sa nevzťahuje na lyžovanie mimo vyznačených a otvorených zjazdoviek

Krátkodobé cestovné poistenie EXTRA

EXTRA Európa: 3,80 € /osoba /deň resp. EXTRA Svet: 4,90 € /osoba /deň

 • zahŕňa poistenie storno poplatku (bez spoluúčasti, max. 4.000 €), prerušenia cesty (bez spoluúčasti), batožiny, zachraňovacích nákladov (16.600 €), liečebných nákladov (250.000 €), úrazové poistenie (35.000 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (200.000 €), právna pomoc (max. 5.000-6.000 €),...
 • vrátane bežných letných a zimných športov
 • poistenie bez obmedzenia veku
 • náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti
 • v prípade cudzincov sa poistenie vzťahuje len na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo obvyklý pobyt
 • poistenie sa nevzťahuje na lyžovanie mimo vyznačených a otvorených zjazdoviek

 

  Pre zájazdy, ktoré boli zakúpené pred uzatvorením poistenia, sa poistenie storno poplatku začína 15. dňom po dojednaní poistnej zmluvy so spoluúčasťou, okrem prípadov úmrtia, nehody, živelnej pohromy.

  Poistenie storno poplatku sa vzťahuje na základe 1 príčiny na max. 5 osôb poistených na tej istej Zmluve o obstaraní zájazdu či služby. Plnenie je však možné len do výšky poistnej sumy (do 2.000 € pri poistení KOMFORT a do 4.000 € pri poistení EXTRA).

   

  Dokumenty ku krátkodobému cestovnému poisteniu objednanému po 10.12.2019

  Dokumenty ku krátkodobému cestovnému poisteniu objednanému do 10.12.2019

  Všeobecné poistné podmienky
  Poistné sumy

  V Poisťovňa UNIQA, a.s. má CK HITKA uzatvorené aj povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 70.000,00 EUR a vzťahuje sa na obdobie od 01.06.2019 do 31.05.2020. V prípade záujmu vám v kancelárii radi predložíme príslušný certifikát (pozri obrázok nižšie) k poistnej zmluve. Prečítajte si aj Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

  Poisťovňa UNIQA, a.s.
  Iné poistenia

  Alpenverein

  Členstvo v Oesterreichischer Alpenverrein prináša výhodu celoročného poistenia úrazov a ochorení spôsobených v rámci športov vo voľnej prírode (napr. rôzne "adrenalínové" športy) a počas dopravy na miesto aktivity a späť, hradenie nákladov pri záchrannej akcii, repatriáciu zo zahraničia, poistné krytie voči tretím stranám v Európe v prípade ujmy na zdraví alebo majetku, poistenie právnej ochrany v Európe a poistenie zodpovednosti. Zároveň vám ponúka výrazné zľavy na alpských chatách a v mnohých outdoorových predajniach. Objednať si ho môžete napr. v predajni Yak & Rysy na Košickej 37M v Bratislave resp. na http://horskyklub.sk.

  Ročný členský príspevok na rok 2019 (platnosť 01.09.2018-31.01.2020):

  • dospelý (26 - 60 rokov) ... 61 €
  • senior (od 65 rokov), junior (19 - 27 rokov), vdovec/vdova/zdravotne postihnutý ... 47 €
  • mladistvý (do 18 rokov) ... 25 €

  Bližšie informácie o poistení Alpenverein

  Carré Neige

  Poistenie Carré Neige platí okrem iného aj na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených zjazdoviek (za predpokladu že je v dosahu vlekov daného strediska). Objednať si ho môžete v CK HITKA, nakoľko to nie je možné dodatočne. Predáva sa na dobu platnosti permanentky.

  Existujú 3 typy:

  • Carré Neige: Lyžovanie, snowboardovanie, sánkovanie, hľadanie a záchrana, choroba a úraz počas pobytu. Cena 2,90 € /osoba /deň. Poistný limit 50.000 €.
  • Carré Neige Integral: Ako Carré Neige ale kryje aj prípadné storno permanentky a lyžiarskych kurzov/škôlok z dôvodu úrazu či choroby, rozvodu, straty zamestnania, krádeže dokladov... Cena 3,60 € /osoba /deň. Poistný limit 1.000 € /osoba alebo 5.000 € /udalosť pred pobytom a 50.000 € počas pobytu.
  • Carré Neige Nordic: Výhradne na bežky. Cena 1,30 € /osoba /deň (na 5-14 dní jednotná cena 6,50 € /osoba).

  Toto poistenie platí len pre Francúzsko, môže sa stať, že v niektorých strediskách je miesto neho ponúkané iné nápodobné poistenie (napr. Assur'Glisse s cenou 3,00 € /1 osoba /1 deň).

  Bližšie informácie o poistení Carré Neige 

  Hľadať