Cestovné poistenie

UNIQA
UNIQA poisťovňa, a.s.

CK HITKA spolupracuje s UNIQA poisťovňa, a.s. Pri našich produktoch ponúkame nasledovné typy krátkodobého cestovného poistenia (platí od 01.12.2019):

Krátkodobé cestovné poistenie EXTRA

EXTRA Európa: 3,80 € /osoba /deň resp. EXTRA Svet: 4,90 € /osoba /deň

 • zahŕňa poistenie storno poplatku (bez spoluúčasti, max. 4.000 €), prerušenia cesty (bez spoluúčasti), batožiny, zachraňovacích nákladov (16.600 €), liečebných nákladov (250.000 €), úrazové poistenie (35.000 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (200.000 €), právna pomoc (max. 5.000-6.000 €),...
 • vrátane bežných letných a zimných športov
 • vrátane platených zážitkových aktivít (stáže a krsty na formuli F1, tandemový let na paraglide, potápanie pod ľadom a pod.)
 • poistenie bez obmedzenia veku
 • poistenie cudzích štátnych príslušníkov (toto poistenie im ale neplatí v krajine, v ktorej majú trvalý pobyt)
 • náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti

Krátkodobé cestovné poistenie KOMFORT Európa

KOMFORT Európa: 2,50 € /osoba /deň resp. KOMFORT Svet: 3,80 € /osoba /deň

 • zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 15%), prerušenia cesty (spoluúčasť 15-25%, max. 2.000 €), batožiny, zachraňovacích nákladov (16.600 €), liečebných nákladov (250.000 €), úrazové poistenie (17.000 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (200.000 €), právna pomoc (max. 1.800-2.000 €,...
 • vrátane bežných letných a zimných športov
 • vrátane platených zážitkových aktivít (stáže a krsty na formuli F1, tandemový let na paraglide, potápanie pod ľadom a pod.)
 • poistenie do 70 rokov
 • poistenie cudzích štátnych príslušníkov (toto poistenie im ale neplatí v krajine, v ktorej majú trvalý pobyt)

Pre zájazdy, ktoré boli zakúpené pred uzatvorením poistenia, sa poistenie storno poplatku začína 15. dňom po dojednaní poistnej zmluvy so spoluúčasťou, okrem prípadov úmrtia, nehody, živelnej pohromy.

Poistenie storno poplatku sa vzťahuje aj na poistené spolucestujúce osoby poistené na tej istej Zmluve o obstaraní zájazdu či služby - pri rodine sa vzťahuje na všetky osoby (otec, mama, deti, starí rodičia), pri cudzích osobách na ďalšie 4 osoby (spolu max. 5 osôb).

 

Dokumenty ku krátkodobému cestovnému poisteniu

V Poisťovňa UNIQA, a.s. má CK HITKA uzatvorené aj povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 70.000,00 EUR a vzťahuje sa na obdobie od 01.06.2019 do 31.05.2020. V prípade záujmu vám v kancelárii radi predložíme príslušný certifikát (pozri obrázok nižšie) k poistnej zmluve. Prečítajte si aj Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Poisťovňa UNIQA, a.s.
Iné poistenia

Alpenverein

Členstvo v Oesterreichischer Alpenverrein prináša výhodu celoročného poistenia úrazov a ochorení spôsobených v rámci športov vo voľnej prírode (napr. rôzne "adrenalínové" športy) a počas dopravy na miesto aktivity a späť, hradenie nákladov pri záchrannej akcii, repatriáciu zo zahraničia, poistné krytie voči tretím stranám v Európe v prípade ujmy na zdraví alebo majetku, poistenie právnej ochrany v Európe a poistenie zodpovednosti. Zároveň vám ponúka výrazné zľavy na alpských chatách a v mnohých outdoorových predajniach. Objednať si ho môžete napr. v predajni Yak & Rysy na Košickej 37M v Bratislave resp. na http://horskyklub.sk.

Ročný členský príspevok na rok 2019 (platnosť 01.09.2018-31.01.2020):

 • dospelý (26 - 60 rokov) ... 61 €
 • senior (od 65 rokov), junior (19 - 27 rokov), vdovec/vdova/zdravotne postihnutý ... 47 €
 • mladistvý (do 18 rokov) ... 25 €

Bližšie informácie o poistení Alpenverein

Carré Neige

Poistenie Carré Neige platí okrem iného aj na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených zjazdoviek (za predpokladu že je v dosahu vlekov daného strediska). Objednať si ho môžete v CK HITKA alebo priamo na mieste pri kúpe permanentiek, nakoľko to nie je možné dodatočne. Predáva sa na dobu platnosti permanentky.

Existujú 3 typy:

 • Carré Neige Integral: kúpa pred pobytom. Ako Carré Neige ale kryje aj prípadné storno permanentky a lyžiarskych kurzov/škôlok. Cena 3,50 € /osoba /deň alebo pre skupinku 3,30 € /osoba /deň).
 • Carré Neige: kúpa na mieste. Lyžovanie, snowboardovanie, sánkovanie, hľadanie a záchrana, choroba a úraz počas pobytu a iné. Cena 2,90 € /osoba /deň (na 8-21 dní jednotná cena 22,40 € /osoba) alebo pre skupinku 2,50 € /osoba /deň (na 8-21 dní jednotná cena 20 € /osoba).
 • Carré Neige Nordic: kúpa na mieste. Výhradne na bežky. Cena 1,30 € /osoba /deň (na 5-14 dní jednotná cena 6,50 € /osoba).

Toto poistenie platí len pre Francúzsko, môže sa stať, že v niektorých strediskách je miesto neho ponúkané iné nápodobné poistenie (napr. Assur'Glisse s cenou 3,00 € /1 osoba /1 deň).

Bližšie informácie o poistení Carré Neige 

Hľadať