Garancia zníženej spoluúčasti

Garancia zníženej spoluúčasti

15.9.20
Obrázok
Garancia zníženej spoluúčasti

V nadväznosti na aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky CK HITKA ponúkame ako ústretový krok výhodnejšie riešenie pre situácie, ak sa zájazd neuskutoční pre vplyv vyššej moci (pandémia a pod.).

Zaplatením poplatku 25,00 EUR /1 os. môžete dosiahnuť zníženie aktuálneho nároku CK HITKA za poskytnuté služby. Podľa Všeobecných zmluvných podmienok by to inak bolo max. 20 % z ceny zájazdu (podľa množstva už odvedenej práce).

Poplatok 25,00 EUR /1 os. sa platí súčasne so zálohou (tak, ako sa platí cestovné poistenie). A rovnako ako pri cestovnom poistení je tento poplatok nevratný aj v prípade, ak by k žiadnej udalosti nedošlo a cestujúci by sa zájazdu zúčastnil v objednanom termíne.

Ak cestujúci využije túto formu, pri vplyve vyššej moci na jeho zájazd mu nebudeme účtovať už žiadnu inú, resp. ďalšiu náhradu (okrem tejto zníženej spoluúčasti) za už realizované či poskytnuté služby CK HITKA.

Využiť túto ponuku je možné aj dodatočne, ak ide o zájazdy objednané do 31.12.2020.

V ostatných častiach však Všeobecné zmluvné podmienky ostávajú v platnosti.
 

Hľadať