Situácia Corona vírus

Situácia Corona vírus

11.3.20
Obrázok
www.hitka.sk

Lyžiarske strediská resp. lokality vo Francúzsku a v Rakúsku, ktoré sú 
súčasťou ponuky CK HITKA, sú k dnešnému dňu funkčné a poskytujú služby.
Tieto strediská tak nepatria do ohrozených oblastí. CK HITKA je pritom 
v priebežnom kontakte so svojimi partnermi vo francúzskych či rakúskych
strediskách.

Pokiaľ teda v cieľovom mieste fungujú služby v obvyklom režime (napr.
ubytovanie, lanovky, doprava, verejné služby a pod.), nie je naplnená
podstata mimoriadnej okolnosti. 

Klient (cestujúci) má však právo ním objednaný zájazd alebo službu
stornovať kedykoľvek v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami 
CK HITKA.

Hľadať