10 odporúčaní, čo treba očakávať resp. požadovať od CK

Rady pre objednávateľov či účastníkov zájazdu

 

Objednávateľ zájazdu by si mal pri cestovnej kancelárii (CK) ešte pred objednaním zájazdu či služieb všímať najmä:

1.  Ako dlho je CK na slovenskom trhu a či je aj členom SACKA

(viac rokov na trhu naznačuje stabilitu overenú trhom, členstvo v Slovenskej asociácii cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) garantuje istú etiku a serióznosť ponuky – v každom prípade by sa CK nemala sama označovať za najväčšiu, najlepšiu a pod.)

2.  Či sa CK prezentuje verejne, či je dostupná aj pre osobný kontakt s objednávateľom zájazdu a či má nejaké referencie (samozrejme pozitívne)

(otvorená propagácia produktov zaručuje väčšiu transparentnosť, nevyhýbanie sa osobnému kontaktu zase zvyšuje dôveryhodnosť prístupu CK k objednávateľovi zájazdu a umožňuje aj vyriešiť prípadné problémové otázky)

3.  Či kupovaný zájazd je produktom oficiálne registrovanej CK pôsobiacej celoročne a s verejne známou ponukou, alebo ide o jednorázovo ponúkané „zájazdy“ zo strany subjektu, ktorý možno ani nespĺňa zákonom stanovené požiadavky na CK a nemôže tak ani byť tvorcom zájazdu

(ak niekto využije zdanlivo výhodnejšiu ponuku od subjektu, ktorý nie je CK, ide vedome do rizika a nemá ako zákazník serióznym spôsobom garantovanú ochranu, inak pre účastníkov riadneho zájazdu obvyklú - zájazdom za podozrivo nízku cenu je dobré radšej sa vždy vyhnúť)

4.  Či má CK svoje vlastné a stabilné produkty (ktoré ju charakterizujú), alebo využíva iba hotový produkt iných touroperátorov a tiež či sa na nejakú destináciu alebo produkt aj špecializuje a má ich aj sama vyskúšané

(ak nejde o vlastný produkt, je vhodné zistiť jeho autora, špecializácia na konkrétny produkt zase zvyšuje jeho kvalitu, osobne vyskúšaný produkt je dôveryhodnejší - ovšem špecialistom na nejaký produkt sa CK nestane za 2-3 sezóny)

5.  Či CK zo svojich základných katalógových cien neponúka až pričasto neprimerane vysoké zľavy (typu last minute a pod.) v masívnejšom meradle a celoročne, alebo využíva zľavy len občasne a krátkodobo (napr. zľava za skorý nákup)

(výnimočne časté a vysoké zľavy prakticky počas celej sezóny môžu naznačovať, že CK svoje úvodné katalógové ceny neprimerane navýšila na úkor svojich klientov, alebo môžu tiež evokovať dojem, že CK má nejaký problém a svoje kapacity musí predať hoci aj pod cenu - v oboch prípadoch treba byť pri výbere CK opatrný)

6.  Či CK vo svojej katalógovej ponuke alebo v inzercii používa už konečné ceny zájazdov, alebo si objednávateľ zájazdu musí konečnú cenu svojho zájazdu vypočítavať z viacerých vstupov, hoci ide o povinné poplatky, bez zaplatenia ktorých účasť na zájazde možná nie je

(konečná cena pôsobí dôveryhodnejšie a korektnejšie, uvádzanie či verejné propagovanie zájazdu s jeho nie úplnou cenou je pre objednávateľa zájazdu zavádzajúce a pre jeho orientáciu často aj zbytočne mätúce)

7.  Či CK pravidelne využíva služby renomovaného dopravcu (aj s miestom odchodu na zájazd na Slovensku), pričom ponúka zájazdy s prepravou počas celej sezóny, alebo má v ponuke len 1 či 2 termíny za celú sezónu

(len ojedinele realizovaná preprava naznačuje, že pre danú CK ide o atypický produkt s prepravou realizovanou možno aj s menej skúseným dopravcom, čo potom môže znižovať istotu účastníka zájazdu, že sa dostane do cieľa svojej cesty v poriadku, bezpečne a s vedomím, že v prípade problému bude o neho aj riadne postarané, odchodové miesto mimo Slovenska potom signalizuje zbytočné a únavné predĺženie času prepravy)

8.  Či má CK uzatvorené povinné poistenie zájazdu (pre prípad úpadku CK) na celú sezónu a môže to na požiadanie objednávateľa zájazdu doložiť aj certifikátom z poisťovne a tiež či toto poistenie zájazdu má CK zahrnuté už v cene zájazdu, alebo je uvádzané len ako samostatný, avšak tiež povinný príplatok

(bez takéhoto poistenia nemá účastník zájazdu dostatočnú garanciu, že v prípade problémov na strane CK bude z miesta pobytu dopravený domov, ale ani objednávateľ zájazdu, že mu bude vrátená aspoň časť peňazí za zájazd, ktorý zaplatil, ale sa ho ešte nestihol ani zúčastniť)

9.  Či CK objednávateľovi zájazdu ponúka a pri objednávke zájazdu mu hneď aj uzatvára cestovné poistenie vrátane poistenia jeho storno poplatku v zmluvnej poisťovni, alebo objednávateľovi zájazdu takéto plnohodnotné cestovné poistenie ešte pred začiatkom zájazdu ani neumožní uzatvoriť

(ak si objednávateľ zájazdu nemôže spolu s objednávkou zájazdu uzatvoriť v CK aj poistenie prípadného storno poplatku pre všetkých účastníkov zájazdu, vyvoláva to otázku, či je ich účasť na takomto zájazde bezpečná a ich prípadné riziká ochránené)

10.  Špeciálne doporučenie pre objednávateľov zájazdu: Ak objednávateľ zájazdu kupuje zájazd u predajcu (iná CK, cestovná agentúra, rôzne portály - aj zľavové), aj v takom prípade by mal vo vlastnom záujme vopred poznať, kto je autorom produktu a teda zájazdu, ktorý chce objednať a zaplatiť. Otázky z „našich odporúčaní“ by potom mali byť automaticky aplikované aj v takomto prípade a ešte pred objednaním zájazdu smerované na príslušného tvorcu produktu, len ten totiž produkt resp. zájazd aj garantuje.

(ak predajca ani na požiadanie objednávateľa zájazdu neposkytne informáciu, kto konkrétny zájazd pripravil resp. kto je autorom produktu ešte pred objednaním a zakúpením zájazdu, objednávateľa zájazdu tým vážne zneisťuje a ten by si mal radšej vyhľadať iného predajcu, prípadne osloviť priamo konkrétnu CK, ktorá ponúka podobný produkt)

Hľadať