Cestovné poistenie

UNIQA

Logo UNIQA

CK HITKA ponúka komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo EXTRA v spolupráci s UNIQA.

Výhodami je krytie lyžovania a snowboardingu (na sprístupnených zjazdovkách), poistenie aj cudzích štátnych príslušníkov, možnosť poistenia aj pre osoby nad 70 rokov a možnosť náhrady storno poplatkov bez spoluúčasti.

Poistenie EXTRA má výhodu poistenia bez ohľadu na vek, 100% preplatenie stornopoplatkov (a teda bez spoluúčasti a to aj pri akútnych stavoch chronických ochorení a ochoreniach nevyžadujúcich hospitalizáciu).

Poistenie nekryje lyžovanie mimo zjazdoviek, kryje ale skialpinizmus do 5.000 m n.m.

Od 1.1.2022 potrebuje mať každý lyžiar a snowboardista v Taliansku na zjazdovkách uzavreté poistenie zodpovednosti pre prípad škody na majetku alebo na zdraví spôsobené iným osobám. Klientom s platnou zmluvou cestovného poistenia, ktorá zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu, je spolu s ostatnými dokumentami posielaný aj certifikát v angličtine, ktorý potvrdzuje poistné krytie a ktorý bude možné pri kontrole v talianskych lyžiarskych strediskách predložiť.

Územná platnosťKOMFORTEXTRA
Európa4,20 €6,20 €

Cena poistného pre KOMFORT a EXTRA je na osobu a deň. Ceny platia od 1.1.2024.

Na rodinné poistenie sa vzťahuje zľava 20% z celkovej sumy poistného za všetky poistené osoby. Rodinné poistenie je možné objednať pre 3-6 spolucestujúcich osôb, pričom max. 2 môžu byť ku dňu dojednania poistnej zmluvy dospelé (nad 18 rokov) a môže ísť aj o osoby, ktoré nie sú vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu a nemajú spoločné bydlisko.

KRÁTKODOBÉ cestovné poistenie EXTRA

 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti a aj pri akútnych stavoch chronických ochorení a pri ochoreniach nevyžadujúcich hospitalizáciu, do dojednanej poistnej sumy, max. 4.000 € /Európa a 1.000 € /svet), poistenie prerušenia cesty (bez spoluúčasti, do dojednanej poistnej sumy), batožiny (jednotlivec do 1.500 €, rodina do 3.000 €), zachraňovacích nákladov (250.000 €), liečebných nákladov (250.000 € resp. 20.000 pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení), úrazové poistenie (trvalé následky nad 50% a smrť úrazom: 35.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby (právna pomoc 6.000 €),...
 • Poistenie stornopoplatku je bez spoluúčasti len pri uzatvorení poistenia zároveň s kúpou zájazdu resp. služby. Ak sa poistenie dojedná neskôr, treba počítať s ochrannou lehotou 14 dní a spoluúčasťou 15%.
 • Poistenie bez obmedzenia veku.

KRÁTKODOBÉ cestovné poistenie KOMFORT

 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (náhrada storno poplatkov so spoluúčasťou 15%, do dojednanej poistnej sumy, max. 2.000 € /Európa a 1.000 € /svet), poistenie prerušenia cesty (so spoluúčasťou 15%, do dojednanej poistnej sumy), batožiny (jednotlivec do 1.000 €, rodina do 2.000 €), zachraňovacích nákladov (250.000 €), liečebných nákladov (250.000 € resp. 20.000 pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení), úrazové poistenie (trvalé následky nad 50% a smrť úrazom: 17.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby (právna pomoc 2.000 €),...
 • Poistenie do 70 rokov.

Dokumenty ku kRÁTKODOBÉMU cestovnému poisteniu

Tu uvedené informácie o poistných produktoch sú len informačného charakteru. Platia informácie uvedené v zmluvných dokumentoch poisťovne.

 

Poistenie pre prípad úpadku
Certifikát UNIQA

 

V UNIQA poisťovňa, a.s. má CK HITKA uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Poistenie sa vzťahuje na obdobie od 1.12.2023 do 30.11.2024. V prípade záujmu vám v kancelárii radi predložíme príslušný certifikát k poistnej zmluve. Prečítajte si aj Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

 

Iné poistenia

Alpenverein

Členstvo v Oesterreichischer Alpenverrein prináša výhodu celoročného poistenia úrazov a ochorení spôsobených v rámci športov vo voľnej prírode (napr. rôzne "adrenalínové" športy) a počas dopravy na miesto aktivity a späť, hradenie nákladov pri záchrannej akcii, repatriáciu zo zahraničia, poistné krytie voči tretím stranám v Európe v prípade ujmy na zdraví alebo majetku, poistenie právnej ochrany v Európe a poistenie zodpovednosti. Zároveň vám ponúka výrazné zľavy na alpských chatách a v mnohých outdoorových predajniach. Objednať si ho môžete napr. v predajni Yak & Rysy na Košickej 37M v Bratislave resp. na http://horskyklub.sk.

Ročný členský príspevok na rok 2024 (platnosť 01.09.2023-31.01.2025):

 • dospelý (28 - 64 rokov) ... 74 €
 • senior (od 65 rokov), junior (19 - 27 rokov), vdovec/vdova/zdravotne postihnutý ... 58 €
 • mladistvý (do 18 rokov) ... 30 €
 • rodina (manželia / partneri + deti zdarma) ... 74 - 132 €

Bližšie informácie o poistení Alpenverein

Carré Neige

Poistenie Carré Neige platí okrem iného aj na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených zjazdoviek (za predpokladu že je v dosahu vlekov daného strediska resp. v rámci daného lyžiarskeho strediska). Objednať si ho môžete v CK HITKA, nakoľko to niekedy už nie možné dodatočne, alebo v niektorých prípadoch pri vyzdvihovaní permanentky v stredisku v pokladni. Predáva sa na dobu platnosti permanentky.

Existujú 3 typy:

 • Carré Neige: Lyžovanie, snowboardovanie, sánkovanie, hľadanie a záchrana, choroba a úraz počas pobytu. Cena 3,30 € /osoba /deň. Poistný limit 50.000 €.
 • Carré Neige Integral: Ako Carré Neige ale kryje aj prípadné storno permanentky a lyžiarskych kurzov/škôlok z dôvodu úrazu či choroby, rozvodu, straty zamestnania, krádeže dokladov... Cena 4,00 € /osoba /deň. Poistný limit 1.000 € /osoba alebo 5.000 € /udalosť pred pobytom a 50.000 € počas pobytu.
 • Carré Neige Nordic: Výhradne na bežky. Cena 1,50 € /osoba /deň (na 5-14 dní jednotná cena 7,50 €).

Toto poistenie platí len pre Francúzsko, môže sa stať, že v niektorých strediskách je miesto neho ponúkané iné nápodobné poistenie (napr. Assur'Glisse s cenou cca 3,50 € /1 osoba /1 deň).

Bližšie informácie o poistení Carré Neige 

Hľadať