Cestovné poistenie

Európska cestovná poisťovňa

 

Logo Európska cestovná poisťovňa

CK HITKA bude ponúkať krátkodobé cestovné poistenie v spolupráci s Európskou cestovnou poisťovňou.

Výhodami je hlavne krytie bežných športov na rekreačnej úrovni (vrátane lyžovania a snowboardingu), poistenie stornopoplatku a núdzová nepretržitá linka.

Poistenie PLUS má výhodu poistenia bez ohľadu na vek, možnosť 100% preplatenia stornopoplatkov a poistenie aj akútnych stavov existujúcich a chronických ochorení.

Krátkodobé cestovné poistenie ŠTANDARD

Cena zájazdu

do 240  € do 340  € do 500  € do 850   € do 1000 € do 1200 € do 1700 € do 2400 € do 2650 € do 3500  € do 5000 € do 7000 €
Jednotlivec (€) 8,80 16,60 18,20 30,70 - 32,80 47,80 - 67,60 92,60 - -
Rodina (€) - - - 29,85 36,10 - 54,00 63,80 - 104,00 139,50 171,90
 • cena platí za osobu pre poistenie ŠTANDARD Európa, možné objednať aj poistenie ŠTANDARD Svet (ceny na vyžiadanie)
 • pre cesty s dĺžkou do 22 dní (pri poistení do 240 € je maximálna dĺžka zájazdu 5 dní)
 • zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), prerušenia cesty (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), batožiny, zachraňovacích nákladov (20.000 €), liečebných nákladov (350.000 €), úrazové poistenie (17.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby,...
 • vrátane bežných letných a zimných športov
 • poistenie do 70 rokov
 • poistenie sa nevzťahuje na lyžovanie mimo vyznačených a otvorených zjazdoviek

Krátkodobé cestovné poistenie PLUS

Cena zájazdu

do 240  € do 340  € do 500  € do 850   € do 1000 € do 1200 € do 1700 € do 2400 € do 2650 € do 3500  € do 5000 € do 7000 €
Jednotlivec (€) 15,50 21,30 26,90 40,90 - 52,00 69,50 - 99,60 141,80 - -
Rodina (€) - - - 55,30 60,60 - 85,60 108,70 - 145,30 210,30 306,80
 • cena platí za osobu pre poistenie PLUS Európa, možné objednať aj poistenie PLUS Svet (ceny na vyžiadanie)
 • možné aj poistenie PLUS Svet
 • pre cesty s dĺžkou do 22 dní (pri poistení do 240 € je maximálna dĺžka zájazdu 5 dní)
 • zahŕňa poistenie storno poplatku (bez spoluúčasti, do dojednanej poistnej sumy), prerušenia cesty (bez spoluúčasti, do dojednanej poistnej sumy), batožiny, zachraňovacích nákladov (15.000 €), liečebných nákladov (300.000 €), úrazové poistenie (34.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), právna pomoc (max. 5.000-6.000 €),...
 • vrátane bežných letných a zimných športov
 • poistenie bez obmedzenia veku
 • náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti
 • poistenie sa nevzťahuje na lyžovanie mimo vyznačených a otvorených zjazdoviek

 

ONLINE OBJEDNÁVKA POISTENIA

Cestovné poistenie ONLINE

Cestovné poistenie ONLINE

Upresnenia:

  Pod rodinou sa rozumie skupina až 7 osôb cestujúcich spolu (nemusia byť vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu), z toho maximálne dvaja dospelí a 5 detí.

  Pre cesty, ktoré boli zakúpené pred uzatvorením poistenia, sa poistenie storno poplatku začína 10. dňom po dojednaní poistnej zmluvy, okrem prípadov úmrtia a úrazu poisteného či živelnej pohromy na jeho majetku.

  Poistenie storno poplatku sa vzťahuje na základe 1 príčiny aj na rovnocenne poistených spolucestujúcich rodinných príslušníkov a max. 3 ďalšie rovnocenne poistené spolucestujúce osoby.

  Náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám a následne mu budú po splnení všetkých povinností poisťovňou preplatené.

  Dokumenty ku krátkodobému cestovnému poisteniu objednanému po 1.6.2020

  UNIQA

  Poistenie pre prípad úpadku

  V Poisťovňa UNIQA, a.s. má CK HITKA uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 83.560,00 EUR a vzťahuje sa na obdobie od 01.06.2020 do 31.08.2020. V prípade záujmu vám v kancelárii radi predložíme príslušný certifikát (pozri obrázok nižšie) k poistnej zmluve. Prečítajte si aj Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

   

   

  CK HITKA do 1.6.2020 spolupracovala s UNIQA poisťovňa, a.s. na krátkodobom cestovnom poistení. Ponúkané boli nasledovné typy (platí od 01.12.2019):

  Krátkodobé cestovné poistenie KOMFORT

  KOMFORT Európa: 2,50 € /osoba /deň resp. KOMFORT Svet: 3,80 € /osoba /deň

  • zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 15%, max. 2.000 €), prerušenia cesty (spoluúčasť 15-25%), batožiny, zachraňovacích nákladov (16.600 €), liečebných nákladov (250.000 €), úrazové poistenie (17.000 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (200.000 €), právna pomoc (max. 1.800-2.000 €),...
  • vrátane bežných letných a zimných športov
  • poistenie do 70 rokov
  • v prípade cudzincov sa poistenie vzťahuje len na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo obvyklý pobyt
  • poistenie sa nevzťahuje na lyžovanie mimo vyznačených a otvorených zjazdoviek

  Krátkodobé cestovné poistenie EXTRA

  EXTRA Európa: 3,80 € /osoba /deň resp. EXTRA Svet: 4,90 € /osoba /deň

  • zahŕňa poistenie storno poplatku (bez spoluúčasti, max. 4.000 €), prerušenia cesty (bez spoluúčasti), batožiny, zachraňovacích nákladov (16.600 €), liečebných nákladov (250.000 €), úrazové poistenie (35.000 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (200.000 €), právna pomoc (max. 5.000-6.000 €),...
  • vrátane bežných letných a zimných športov
  • poistenie bez obmedzenia veku
  • náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti
  • v prípade cudzincov sa poistenie vzťahuje len na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo obvyklý pobyt
  • poistenie sa nevzťahuje na lyžovanie mimo vyznačených a otvorených zjazdoviek

   

   Pre zájazdy, ktoré boli zakúpené pred uzatvorením poistenia, sa poistenie storno poplatku začína 15. dňom po dojednaní poistnej zmluvy so spoluúčasťou, okrem prípadov úmrtia, nehody, živelnej pohromy.

   Poistenie storno poplatku sa vzťahuje na základe 1 príčiny na max. 5 osôb poistených na tej istej Zmluve o obstaraní zájazdu či služby. Plnenie je však možné len do výšky poistnej sumy (do 2.000 € pri poistení KOMFORT a do 4.000 € pri poistení EXTRA).

    

   Dokumenty ku krátkodobému cestovnému poisteniu objednanému po 10.12.2019

   Dokumenty ku krátkodobému cestovnému poisteniu objednanému do 10.12.2019

   Všeobecné poistné podmienky
   Poistné sumy

    

   Iné poistenia

   Alpenverein

   Členstvo v Oesterreichischer Alpenverrein prináša výhodu celoročného poistenia úrazov a ochorení spôsobených v rámci športov vo voľnej prírode (napr. rôzne "adrenalínové" športy) a počas dopravy na miesto aktivity a späť, hradenie nákladov pri záchrannej akcii, repatriáciu zo zahraničia, poistné krytie voči tretím stranám v Európe v prípade ujmy na zdraví alebo majetku, poistenie právnej ochrany v Európe a poistenie zodpovednosti. Zároveň vám ponúka výrazné zľavy na alpských chatách a v mnohých outdoorových predajniach. Objednať si ho môžete napr. v predajni Yak & Rysy na Košickej 37M v Bratislave resp. na http://horskyklub.sk.

   Ročný členský príspevok na rok 2019 (platnosť 01.09.2018-31.01.2020):

   • dospelý (26 - 60 rokov) ... 61 €
   • senior (od 65 rokov), junior (19 - 27 rokov), vdovec/vdova/zdravotne postihnutý ... 47 €
   • mladistvý (do 18 rokov) ... 25 €

   Bližšie informácie o poistení Alpenverein

   Carré Neige

   Poistenie Carré Neige platí okrem iného aj na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených zjazdoviek (za predpokladu že je v dosahu vlekov daného strediska). Objednať si ho môžete v CK HITKA, nakoľko to nie je možné dodatočne. Predáva sa na dobu platnosti permanentky.

   Existujú 3 typy:

   • Carré Neige: Lyžovanie, snowboardovanie, sánkovanie, hľadanie a záchrana, choroba a úraz počas pobytu. Cena 2,90 € /osoba /deň. Poistný limit 50.000 €.
   • Carré Neige Integral: Ako Carré Neige ale kryje aj prípadné storno permanentky a lyžiarskych kurzov/škôlok z dôvodu úrazu či choroby, rozvodu, straty zamestnania, krádeže dokladov... Cena 3,60 € /osoba /deň. Poistný limit 1.000 € /osoba alebo 5.000 € /udalosť pred pobytom a 50.000 € počas pobytu.
   • Carré Neige Nordic: Výhradne na bežky. Cena 1,30 € /osoba /deň (na 5-14 dní jednotná cena 6,50 € /osoba).

   Toto poistenie platí len pre Francúzsko, môže sa stať, že v niektorých strediskách je miesto neho ponúkané iné nápodobné poistenie (napr. Assur'Glisse s cenou 3,00 € /1 osoba /1 deň).

   Bližšie informácie o poistení Carré Neige 

   Hľadať