Cestovné poistenie

UNIQA
UNIQA poisťovňa, a.s.

CK HITKA spolupracuje s UNIQA poisťovňa, a.s. Pri našich produktoch ponúkame nasledovné typy krátkodobého cestovného poistenia:

Krátkodobé cestovné poistenie EXTRA

EXTRA Európa: 2,20 € /osoba /deň resp. EXTRA Svet: 2,90 € /osoba /deň

 • zahŕňa poistenie storno poplatku (bez spoluúčasti), prerušenia cesty (bez spoluúčasti), batožiny, zachraňovacích nákladov (15.000 €), liečebných nákladov (230.000 €), úrazové poistenie (35.000 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (200.000 €), právna pomoc,...
 • vrátane bežných letných a zimných športov - vrátane jazdy mimo tratí a skialpinizmu do 5.000 m n.m. i skitouringu v sprievode horského vodcu do 5.000 m n.m.
 • vrátane platených zážitkových aktivít (stáže a krsty na formuli F1, tandemový let na paraglide, potápanie pod ľadom a pod.)
 • poistenie bez obmedzenia veku
 • poistenie aj cudzích štátnych príslušníkov
 • náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti
 • rodinná zľava 20% (min. 3 a max. 6 osôb, max. 2 osoby staršie ako 18 rokov, osoby nemusia byť vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu a nemusia mať spoločné bydlisko)

Krátkodobé cestovné poistenie KOMFORT Európa

KOMFORT Európa: 1,80 € /osoba /deň resp. KOMFORT Svet: 2,45 € /osoba /deň

 • zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 10%), prerušenia cesty (spoluúčasť 10-25%), batožiny, zachraňovacích nákladov (15.000 €), liečebných nákladov (230.000 €), úrazové poistenie (17.000 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (200.000 €), právna pomoc,...
 • vrátane bežných letných a zimných športov - vrátane jazdy mimo tratí a skialpinizmu do 5.000 m n.m. i skitouringu v sprievode horského vodcu do 5.000 m n.m.
 • vrátane platených zážitkových aktivít (stáže a krsty na formuli F1, tandemový let na paraglide, potápanie pod ľadom a pod.)
 • poistenie do 70 rokov
 • poistenie aj cudzích štátnych príslušníkov
 • rodinná zľava 20% (min. 3 a max. 6 osôb, max. 2 osoby staršie ako 18 rokov, osoby nemusia byť vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu a nemusia mať spoločné bydlisko)

Upozorňujeme, že ak je storno riešené zo zdravotných dôvodov, musí byť ten dôvod zapísaný v zdravotnej karte klienta.

Pre zájazdy, ktoré boli zakúpené pred uzatvorením poistenia, sa poistenie storno poplatku začína 10. dňom po dojednaní poistnej zmluvy so spoluúčasťou 30%, okrem prípadov úmrtia, nehody, živelnej pohromy.
 

Dokumenty ku krátkodobému cestovnému poisteniu

V Poisťovňa UNIQA, a.s. má CK HITKA uzatvorené aj povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 70.000,00 EUR a vzťahuje sa na obdobie od 01.06.2018 do 01.06.2019. V prípade záujmu vám v kancelárii radi predložíme príslušný certifikát (pozri obrázok nižšie) k poistnej zmluve. Prečítajte si aj Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Poisťovňa UNIQA, a.s.
Iné poistenia

Alpenverein

Členstvo v Oesterreichischer Alpenverrein prináša výhodu celoročného poistenia úrazov a ochorení spôsobených v rámci športov vo voľnej prírode (napr. rôzne "adrenalínové" športy) a počas dopravy na miesto aktivity a späť, hradenie nákladov pri záchrannej akcii, repatriáciu zo zahraničia, poistné krytie voči tretím stranám v Európe v prípade ujmy na zdraví alebo majetku, poistenie právnej ochrany v Európe a poistenie zodpovednosti. Zároveň vám ponúka výrazné zľavy na alpských chatách a v mnohých outdoorových predajniach. Objednať si ho môžete napr. v predajni Yak & Rysy na Košickej 37M v Bratislave resp. na http://horskyklub.sk.

Ročný členský príspevok na rok 2019 (platnosť 01.09.2018-31.01.2020):

 • dospelý (26 - 60 rokov) ... 61 €
 • senior (od 65 rokov), junior (19 - 27 rokov), vdovec/vdova/zdravotne postihnutý ... 47 €
 • mladistvý (do 18 rokov) ... 25 €

Bližšie informácie o poistení Alpenverein

Carré Neige

Poistenie Carré Neige platí okrem iného aj na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených zjazdoviek (za predpokladu že je v dosahu vlekov daného strediska). Objednať si ho môžete v CK HITKA alebo priamo na mieste pri kúpe permanentiek, nakoľko to nie je možné dodatočne. Predáva sa na dobu platnosti permanentky.

Existujú 3 typy:

 • Carré Neige Integral: kúpa pred pobytom. Ako Carré Neige ale kryje aj prípadné storno permanentky a lyžiarskych kurzov/škôlok. Cena 3,50 € /osoba /deň alebo pre skupinku 3,30 € /osoba /deň).
 • Carré Neige: kúpa na mieste. Lyžovanie, snowboardovanie, sánkovanie, hľadanie a záchrana, choroba a úraz počas pobytu a iné. Cena 2,90 € /osoba /deň (na 8-21 dní jednotná cena 22,40 € /osoba) alebo pre skupinku 2,50 € /osoba /deň (na 8-21 dní jednotná cena 20 € /osoba).
 • Carré Neige Nordic: kúpa na mieste. Výhradne na bežky. Cena 1,30 € /osoba /deň (na 5-14 dní jednotná cena 6,50 € /osoba).

Toto poistenie platí len pre Francúzsko, môže sa stať, že v niektorých strediskách je miesto neho ponúkané iné nápodobné poistenie (napr. Assur'Glisse s cenou 3,00 € /1 osoba /1 deň).

Bližšie informácie o poistení Carré Neige 

Hľadať