Cestovné poistenie

UNIQA

Logo UNIQA

CK HITKA ponúka komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo EXTRA v spolupráci s UNIQA.

Výhodami je krytie lyžovania a snowboardingu (na sprístupnených zjazdovkách), poistenie aj cudzích štátnych príslušníkov, možnosť poistenia aj pre osoby nad 70 rokov, možnosť náhrady storno poplatkov bez spoluúčasti a hlavne poistné krytie COVID-19 pre všetkých klientov.

Poistenie EXTRA má výhodu poistenia bez ohľadu na vek, 100% preplatenie stornopoplatkov (a teda bez spoluúčasti a to aj pri akútnych stavoch chronických ochorení a ochoreniach nevyžadujúcich hospitalizáciu).

Poistenie nekryje lyžovanie mimo zjazdoviek, kryje ale skialpinizmus do 5.000 m n.m.

Od 1.1.2022 potrebuje mať každý lyžiar a snowboardista v Taliansku na zjazdovkách uzavreté poistenie zodpovednosti pre prípad škody na majetku alebo na zdraví spôsobené iným osobám. Klientom s platnou zmluvou cestovného poistenia, ktorá zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu, je spolu s ostatnými dokumentami posielaný aj certifikát v angličtine, ktorý potvrdzuje poistné krytie a ktorý bude možné pri kontrole v talianskych lyžiarskych strediskách predložiť.

Územná platnosť KOMFORT EXTRA
Európa 3,80 € 5,70 €
Svet 5,70 € 7,40 €

Cena poistného pre KOMFORT a EXTRA je na osobu a deň. Cena poistného pre STORNO je za každých načatých 1.000 € ceny. Ceny platia od 1.12.2022.

Na rodinné poistenie sa vzťahuje zľava 20% z celkovej sumy poistného za všetky poistené osoby. Rodinné poistenie je možné objednať pre 3-6 spolucestujúcich osôb, pričom max. 2 môžu byť ku dňu dojednania poistnej zmluvy dospelé (nad 18 rokov) a môže ísť aj o osoby, ktoré nie sú vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu a nemajú spoločné bydlisko.

COVID-19

Poistenie KOMFORT aj EXTRA kryjú tieto riziká spojené s COVID-19 (viď strana 24 Všeobecných poistných podmienok UNIQA):

 • Poistenie liečebných nákladov pri vycestovaní aj do rizikových krajín: ambulantné ošetrenie, lieky, prípadná hospitalizácia alebo repatriácia (do výšky limitu liečebných nákladov)
 • Náklady na ubytovanie v prípade karantény v zahraničí po pozitívnom PCR teste: 100 € /osoba /deň, max. 1.500 €
 • Náklady na storno cesty pri pozitívnom PCR teste pred vycestovaním a s následnou povinnou domácou karanténou, pri vycestovaní aj do rizikových krajín (neplatí pre preventívnu domácu karanténu, teda bez potvrdenia ochorenia a neplatí pre udalosti, ktoré nastali v dôsledku úradných nariadení alebo kvôli obave z nákazy).
 • Predĺženie poistenia zdarma, ak sa kvôli karanténe v zahraničí nemôžu vrátiť domov v pôvodne plánovanom termíne. Poistenie platí do chvíle, kedy je návrat možný, netýka sa nákladov na ubytovanie, stravu, náhradné letenky, ušlý zisk....

KRÁTKODOBÉ cestovné poistenie EXTRA

 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti a aj pri akútnych stavoch chronických ochorení a pri ochoreniach nevyžadujúcich hospitalizáciu, do dojednanej poistnej sumy, max. 4.000 € /Európa a 1.000 € /svet), poistenie prerušenia cesty (bez spoluúčasti, do dojednanej poistnej sumy), batožiny (jednotlivec do 1.500 €, rodina do 3.000 €), zachraňovacích nákladov (250.000 €), liečebných nákladov (250.000 € resp. 20.000 pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení), úrazové poistenie (trvalé následky nad 50% a smrť úrazom: 35.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby (právna pomoc 6.000 €),...
 • Poistenie stornopoplatku je bez spoluúčasti len pri uzatvorení poistenia zároveň s kúpou zájazdu resp. služby. Ak sa poistenie dojedná neskôr, treba počítať s ochrannou lehotou 14 dní a spoluúčasťou 15%.
 • Poistenie bez obmedzenia veku.

KRÁTKODOBÉ cestovné poistenie KOMFORT

 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (náhrada storno poplatkov so spoluúčasťou 15%, do dojednanej poistnej sumy, max. 2.000 € /Európa a 1.000 € /svet), poistenie prerušenia cesty (so spoluúčasťou 15%, do dojednanej poistnej sumy), batožiny (jednotlivec do 1.000 €, rodina do 2.000 €), zachraňovacích nákladov (250.000 €), liečebných nákladov (250.000 € resp. 20.000 pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení), úrazové poistenie (trvalé následky nad 50% a smrť úrazom: 17.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby (právna pomoc 2.000 €),...
 • Poistenie do 70 rokov.

Dokumenty ku kRÁTKODOBÉMU cestovnému poisteniu

Tu uvedené informácie o poistných produktoch sú len informačného charakteru. Platia informácie uvedené v zmluvných dokumentoch poisťovne.

 

Európska cestovná poisťovňa

 

Logo Európska cestovná poisťovňa

CK HITKA ponúka komplexné cestovné poistenie aj v spolupráci s Európskou cestovnou poisťovňou.

Výhodami je hlavne krytie bežných športov na rekreačnej úrovni (vrátane lyžovania a snowboardingu), poistenie stornopoplatku a núdzová nepretržitá linka.

V cene poistenia je aj krytie ochorenia COVID-19 vrátane nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí.

Poistenie PLUS má výhodu poistenia bez ohľadu na vek, možnosť 100% preplatenia stornopoplatkov a poistenie aj akútnych stavov existujúcich a chronických ochorení.

KOMPLEXNÉ cestovné poistenie ŠTANDARD

Nižšie uvedené ceny sú orientačné, presnú sumu vám radi vypočítame.

Cena zájazdu

do 240  € do 340  € do 500  € do 850   € do 1000 € do 1200 € do 1700 € do 2400 € do 2650 € do 3500  € do 5000 € do 7000 €
Jednotlivec (€) 8,80 16,60 18,20 30,70 - 32,80 47,80 - 67,60 92,60 - -
Rodina (€) - - - 29,85 36,10 - 54,00 63,80 - 104,00 139,50 171,90
 • Cena platí za osobu pre poistenie ŠTANDARD Európa (platí tam aj Egypt, Tunisko, Maroko, Izrael), možné objednať aj poistenie ŠTANDARD Svet (ceny na vyžiadanie).
 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), prerušenia cesty (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), batožiny (jednotlivec do 700 €, rodina do 1.400 €), zachraňovacích nákladov (20.000 €), liečebných nákladov (300.000 €), úrazové poistenie (15.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (100.000 €), asistenčné služby (právna pomoc 1.700 €),...
 • Poistenie do 70 rokov.

KOMPLEXNÉ cestovné poistenie PLUS

Nižšie uvedené ceny sú orientačné, presnú sumu vám radi vypočítame.

Cena zájazdu

do 240  € do 340  € do 500  € do 850   € do 1000 € do 1200 € do 1700 € do 2400 € do 2650 € do 3500  € do 5000 € do 7000 €
Jednotlivec (€) 15,50 21,30 26,90 40,90 - 52,00 69,50 - 99,60 141,80 - -
Rodina (€) - - - 55,30 60,60 - 85,60 108,70 - 145,30 210,30 306,80
 • Cena platí za osobu pre poistenie PLUS Európa (platí tam aj Egypt, Tunisko, Maroko, Izrael), možné objednať aj poistenie PLUS Svet (ceny na vyžiadanie).
 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti, do dojednanej poistnej sumy), prerušenia cesty (bez spoluúčasti, do dojednanej poistnej sumy), batožiny (jednotlivec do 1.000 €, rodina do 2.000 €), zachraňovacích nákladov (20.000 €), liečebných nákladov (350.000 €), úrazové poistenie (34.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby (právna pomoc 3.400 €),...
 • Poistenie bez obmedzenia veku.

covid-19

Poistenie kryje tieto riziká spojené s COVID-19:

 • Poistenie liečebných nákladov aj na ochorenie COVID-19 (do výšky limitu liečebných nákladov)
 • Náklady na ubytovanie v prípade karantény v zahraničí po pozitívnom PCR teste: 50 € /osoba /noc, max. 14 dní
 • Náklady na náhradnú dopravu na Slovensko alebo do susediaceho štátu: max. 1.000 €
 • Náklady na storno cesty pri pozitívnom PCR teste pred vycestovaním a s následnou povinnou domácou karanténou a tiež pre nesplnenie podmienok zdravotného stavu pri vycestovaní požadovaných dopravcom (napr. teplota). Neplatí pre preventívnu domácu karanténu, teda bez potvrdenia ochorenia a neplatí pre udalosti, ktoré nastali v dôsledku úradných nariadení alebo kvôli obave z nákazy.
 • Poistné krytie platí aj na poistné udalosti, ktoré nastali v krajine, pre ktorú je kvôli COVID-19 vyhlásený 3. stupeň varovania Ministerstva zahraničných vecí SR (= odporúčanie necestovať).

VŠEOBECNÉ INFO K POISTENIU ŠTANDARD A PLUS

 • Cena poistky Jednotlivec (viď vyššie uvedená cenová tabuľka) je určená sumou objednávky poistených osôb vydelenej počtom poistených osôb.
 • Cena poistky Rodina (viď vyššie uvedená cenová tabuľka) je určená sumou objednávky poistených osôb.
 • Pod rodinou sa rozumie skupina až 7 osôb cestujúcich spolu (nemusia byť vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu ani žiť v spoločnej domácnosti) poistených na rovnakej poistnej zmluve, z toho maximálne 2 dospelí a 5 detí do 18 rokov.
 • Poistenie je možné pre cesty s dĺžkou do 22 dní (pri poistení do 240 € je maximálna dĺžka zájazdu 5 dní).
 • Výmena osoby v uzatvorenej poistke nie je možná.
 • Ponúkané poistenie zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), prerušenia cesty (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), batožiny, zachraňovacích nákladov (20.000 €), liečebných nákladov (350.000 €), úrazové poistenie (17.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby,...
 • Ponúkané poistenie zahŕňa bežné letné (potápanie, horolezectvo, rafting, windsurfing...) a zimné športy (lyžovanie, snowboarding - poistené je aj jazdenie mimo zjazdoviek za predpokladu, že sa neporušuje žiadne miestne nariadenie, zákaz a pod.).
 • Pre cesty, ktoré boli zakúpené pred uzatvorením poistenia, sa poistenie storno poplatku začína 10. dňom po dojednaní poistnej zmluvy, okrem prípadov úmrtia a úrazu poisteného či živelnej pohromy na jeho majetku.
 • Poistenie storno poplatku sa vzťahuje na základe 1 príčiny aj na všetkých rovnocenne poistených rodinných príslušníkov a max. 3 ďalšie rovnocenne poistené spolucestujúce osoby, pričom všetci musia byť poistení na rovnakej poistnej zmluve.
 • Náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám a následne mu budú po splnení všetkých povinností poisťovňou preplatené.

POISTENIE NA SLOVENSKU

 • Cena: 1,80 € /osoba /deň. Cena platí za osobu pre poistenie Domáci cestovný ruch (občania SR cestujúci na Slovensku).
 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy ale max. 1.000 € /osoba), batožiny (do 700 € resp. do 1/4 poistenej sumy), pátrania a záchrany Horskou službou (7.000 €), úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť úrazom (1.700 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (10.000 €).
 • Poistenie bez obmedzenia veku.
 • Pri poistnej sume nad 1.000 € /osoba je potrebné použiť komplexné cestovné poistenie Štandard alebo Plus.
 • V prípade záujmu o poistenie storno poplatku bez spoluúčasti je potrebné použiť komplexné cestovné poistenie Plus.

ONLINE OBJEDNÁVKA POISTENIA

Cestovné poistenie ONLINE

Cestovné poistenie ONLINE

 

Dokumenty ku kOMPLEXNéMU cestovnému poisteniu

Tu uvedené informácie o poistných produktoch sú len informačného charakteru. Platia informácie uvedené v zmluvných dokumentoch poisťovne.

Poistenie pre prípad úpadku

​Certifikat Uniqa [Kliknite a potiahnite pre presunutie] ​

 

V UNIQA poisťovňa, a.s. má CK HITKA uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Poistenie sa vzťahuje na obdobie od 1.12.2022 do 1.12.2023. V prípade záujmu vám v kancelárii radi predložíme príslušný certifikát k poistnej zmluve. Prečítajte si aj Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

 

Iné poistenia

Alpenverein

Členstvo v Oesterreichischer Alpenverrein prináša výhodu celoročného poistenia úrazov a ochorení spôsobených v rámci športov vo voľnej prírode (napr. rôzne "adrenalínové" športy) a počas dopravy na miesto aktivity a späť, hradenie nákladov pri záchrannej akcii, repatriáciu zo zahraničia, poistné krytie voči tretím stranám v Európe v prípade ujmy na zdraví alebo majetku, poistenie právnej ochrany v Európe a poistenie zodpovednosti. Zároveň vám ponúka výrazné zľavy na alpských chatách a v mnohých outdoorových predajniach. Objednať si ho môžete napr. v predajni Yak & Rysy na Košickej 37M v Bratislave resp. na http://horskyklub.sk.

Ročný členský príspevok na rok 2019 (platnosť 01.09.2018-31.01.2020):

 • dospelý (26 - 60 rokov) ... 61 €
 • senior (od 65 rokov), junior (19 - 27 rokov), vdovec/vdova/zdravotne postihnutý ... 47 €
 • mladistvý (do 18 rokov) ... 25 €

Bližšie informácie o poistení Alpenverein

Carré Neige

Poistenie Carré Neige platí okrem iného aj na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených zjazdoviek (za predpokladu že je v dosahu vlekov daného strediska resp. v rámci daného lyžiarskeho strediska). Objednať si ho môžete v CK HITKA, nakoľko to niekedy už nie možné dodatočne, alebo v niektorých prípadoch pri vyzdvihovaní permanentky v stredisku v pokladni. Predáva sa na dobu platnosti permanentky.

Existujú 3 typy:

 • Carré Neige: Lyžovanie, snowboardovanie, sánkovanie, hľadanie a záchrana, choroba a úraz počas pobytu. Cena 3,10 € /osoba /deň. Poistný limit 50.000 €.
 • Carré Neige Integral: Ako Carré Neige ale kryje aj prípadné storno permanentky a lyžiarskych kurzov/škôlok z dôvodu úrazu či choroby, rozvodu, straty zamestnania, krádeže dokladov... Cena 3,80 € /osoba /deň. Poistný limit 1.000 € /osoba alebo 5.000 € /udalosť pred pobytom a 50.000 € počas pobytu.
 • Carré Neige Nordic: Výhradne na bežky. Cena 1,40 € /osoba /deň (na 5-14 dní jednotná cena).

Toto poistenie platí len pre Francúzsko, môže sa stať, že v niektorých strediskách je miesto neho ponúkané iné nápodobné poistenie (napr. Assur'Glisse s cenou cca 3,50 € /1 osoba /1 deň).

Bližšie informácie o poistení Carré Neige 

Hľadať