Krásne vianočné sviatky vám prajeme!

Krásne vianočné sviatky vám prajeme!

21.12.20
Obrázok
(© pxfuel.com)

Prajeme lásku, šťastie, nehu, 
nech sa vám splní každučký sen. 
Prianie vám posielame na vločke snehu, 
nech krásny je váš Štedrý deň!

Hľadať